مقالات

شروع با سلسله مراتب بصری 2
24 آذر ، 1397
چاپ آنلاین مرحله 3: فونت های خود را انتخاب کنیدحالا ما مهمترین کلمات را کشف کرده ایم، می توانیم ...
شروع با سلسله مراتب بصری 3
24 آذر ، 1397
چاپ آنلاین مرحله 5 پالت رنگ خود را انتخاب کنیددر نهایت، یک پالت رنگی را انتخاب کنید که کلمات ...