مقالات

رنگ سال 1398 یا 2019 چیست؟
16 دي ، 1397
چاپ آنلاین موسسه پنتون یا پانتون به معنی تمام رنگ ها که در شهر کارلستات نیوجرسی آمریکا قرار دارد، ...
کاغذ سنگ یا سنگی چیست؟
8 دي ، 1397
چاپ آنلاین با توجه به نیاز بازارهای مختف به کاغذ ، نسل جدیدی بنام کاغذ سنگی در چاپ آنلاین ...