مقایسه
انصراف

چاپ سرنسخه تحریر (خارجی) B5

اصول طراحی سرنسخه پزشکی می تواند ساده یا خاص باشد.
سرنسخه در واقع تنها یک کاغذ است دکتر با هدف تشخیص، درمان یا توانبخشی بیمار برای او دستوراتی را تجویز می کند.
در داخل نسخه ها تنها دارو نوشته نمی شود، بلکه می تواند جایی برای نوشتن آزمایش یا انواع تصویربرداری نیز باشد.
هر پزشکی می تواند سرنسخه مربوط به خود را داشته باشد، همان طور که هر نسخه ای تنها برای یک بیمار نوشته می شود.
ممکن است در ابتدا به نظر برسد که سرنسخه نیازی به طراحی ندارد،
اما به طور حتم هر چیزی که قرار است در آن نقشی به کار رود و اطلاعاتی در آن نوشته شود و به چاپ برسد، باید طراحی داشته باشد؛
یک برگه که قرار است سربرگ داشته باشد و تعدادی از آنها از یک گوشه مناسب به هم بچسبند
و حاوی اطلاعات مهمی برای بیمار باشند. 

چرا طراحی سرنسخه پزشکی مهم است؟

طرح سرنسخه از آن جهت مهم است که آخرین برگه ای که در زمان ترک اتاق پزشک به دست بیمار داده می شود،
همین نسخه است.
نسخه ممکن است چند روزی پیش بیمار بماند و حتی ممکن است چند باری آن را از داخل کیف یا جیبش بیرون بیاورد و نگاهی به آن بیندازد.
ممکن است طراحی شکیل و استفاده از رنگ های مناسب منجر به ایجاد حس خوب در بیمار شود.

البته برخی از پزشکان که در بیمارستان کار می کنند تجویزهای خود را در سربرگ های بیمارستان می نویسند
و برخی دیگر ترجیح می دهند که نسخه اختصاصی خود را داشته باشند.
در اصول طراحی سرنسخه تمام این مسائل باید مد نظر قرار گیرد.

چه اطلاعاتی که در طراحی سرنسخه پزشکی قید می شود؟

در اصول طراحی سرنسخه درباره اطلاعاتی که باید روی نسخه در زمان چاپ بیاید صحبت می شود.
این اطلاعات از لحاظ حقوقی و از نظر مقررات سازمان نظام پزشکی باید شامل تاریخ، نام و نام خانوادگی پزشک، تخصص او و شماره نظام پزشکی اش باشد.
بر طبق ضوابط سازمان های بیمه گر ذکر نشانی مطب در سرنسخه ضروری است.
حتی در برخی از آنها روزهای حضور پزشک در مطب و شماره های تماس هم قید می شود.

در آوردن سلسه مراتب اطلاعات و درخواست پزشک در این باره دقت کنید.
در صورت وجود لوگوی بیمارستان یا کلینیک یا لوگوی شخصی ابتدا باید آن را ذکر کنید.
بعد هم نام و نام خانوادگی پزشک و تخصص هایی که دارد باید آورده شود.

موضوع دیگر در اصول طراحی سرنسخه پزشکی که بهتر است به آن توجه داشت استفاده از RX در سر نسخه است.
این کلمه به طور معمول در طراحی سرنسخه باید جای مناسبی را به خود اختصاص بدهد. 

طراحی سرنسخه پزشکی

در اصول طراحی سرنسخه درباره قانون استفاده از رنگ ها چیزی گفته نشده است.
نسخه بسته به درخواست پزشک می توانند سیاه و سفید یا رنگی باشند.
بهترین اندازه برای یک سرنسخه ابعاد A5 است.
البته با گران شدن کاغذ برخی از پزشک ها از نصف این اندازه برای سرنسخه های خود استفاده کردند.

البته برای نوشتن روی کاغذهای گلاسه ممکن است به دلیل پخش شدن نتوان از روان نویس هم استفاده کرد.
کاغذ تحریر بهترین گزینه برای نوشتن است.
در اصول طراحی سرنسخه آمده است که سرنسخه ها دارای دو بخش هستند.
یک بخش اطلاعاتی که روی آنها چاپ می شود و بخش دیگر هم سفیدی نسخه است که پزشک از آن برای تجویزش استفاده می کند.
اندازه این بخش بسته به نظر پزشک می تواند کم یا زیاد باشد.

نرم افزار مناسب طراحی نسخه

برای پیاده سازی اصول طراحی سرنسخه پزشکی باید از نرم افزار مناسب این کار استفاده شود.
انتخاب نرم افزار مناسب برای این کار بسیار مهم است.
وقتی برای طراحی از نرم افزارهای حرفه ای طراحی مانند کورل و فتوشاپ بهره گرفته شود، خروجی کار نیز حرفه ای و تر و تمیز خواهد بود.
به کار بردن نرم افزارهای طراحی و در نظر گرفتن یک طرح مناسب را به افراد متخصص در این حوزه واگذار کنید
و اگر سررشته ای در امور طراحی ندارید و رنگ ها را نمی شناسید،
سعی کنید کمترین مداخله را در کار طراحی داشته باشید و به طراح خود اعتماد کنید.

بیشتر
اعمال محدوده قیمت
 • 36 مورد
 • 18 مورد
 • 18 مورد
 • 36 مورد
 • 36 مورد
 • 24 مورد
 • 12 مورد
 • 36 مورد
 • 12 مورد
 • 12 مورد
 • 12 مورد
 • 36 مورد
 • 18 مورد
 • 18 مورد
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
790,320تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,192,140تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,248,750تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,718,280تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
2,560,770تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
3,174,600تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
868,020تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,269,840تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,337,550تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,807,080تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
2,671,770تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
3,285,600تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
956,820تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,358,640تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,581,750تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
2,051,280تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
3,393,270تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
4,007,100تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,034,520تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,436,340تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,670,550تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
2,140,080تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
3,504,270تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :2 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
4,118,100تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
790,320تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,192,140تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,193,250تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :2000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
1,662,780تومان
محصولات
وجه :یکرو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
2,449,770تومان
محصولات
وجه :دورو
تیراژ :5000 عدد
گرماژ :80 گرم
سایز :B5 (240×170 میلیمتر)
تحویل :7 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
3,063,600تومان