کارت ویزیت سلفون مات


عنوان محصول :کارت ویزیت سلفون مات
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :300 گرم
سایز :4.8×8.5 سانتیمتر
تحویل :8 روز کاری
طراحی :طراحی ساده
قیمت :61,700 تومان
توضیحات :

چاپ آنلاین کارت ویزیت سلفون مات

نوع
جنس
وجه
سایز فایل
تیراژ
تاریخ تحویل/روز
نیاز به طراحی
نوع چاپ
قیمت نهایی : 61,700 تومان
   

محصولات تصادفی

وجه :دورو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :300 گرم
سایز :4.8×8.5 سانتیمتر
تحویل :8 روز کاری
طراحی :بدون طراحی
63,800تومان
وجه :دورو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :300 گرم
سایز :4.8×8.5 سانتیمتر
تحویل :2 روز کاری
طراحی :برندسازی
247,100تومان
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :300 گرم
سایز :4.8×8.5 سانتیمتر
تحویل :8 روز کاری
طراحی :طراحی ساده
61,700تومان
وجه :یکرو
تیراژ :1000 عدد
گرماژ :300 گرم
سایز :4.8×8.5 سانتیمتر
تحویل :2 روز کاری
طراحی :طراحی ساده
65,000تومان