مقایسه
انصراف

ساک دستی 

ساک دستی یکی از تبلیغات با صرفه و ماندگار می باشد که امزوه با توجه به پیشرفت صنعت این حوزه ، ساک دستی در جنس های محتلف مانند ساک دستی سوزنی - ساک دستی اسپاند باند - ساک دستی کاغذی - ساک دستی با کاغذ سنگی و... تولید می شود .
ساک دستی در ابعاد و وزن های مختلف قابل تولید و عرضه می باشد

اعمال محدوده قیمت
اعمال محدوده حداقل سفارش
محصولی با این عناوین وجود ندارد.